Σκαμπο-Τραπεζια μπαρ

Ιδιαίτερα σχέδια και μοναδικές γραμμές.